logo edu-land
zákon o dph kurz

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VYPLŇTE A ZAŠLITE TENTO FORMULÁR LEN V PRÍPADE, ŽE SI ŽELÁTE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY)

 

Poskytovateľ: EDU-LAND s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, Tel: +421 02 4444 1000

 

Objednávateľ:

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 

Adresa bydliska: ......................................................................................................

 

Telefónne číslo / email *: ......................................................................................................
* nepovinný údaj

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

...................................................................................................................................................

 

Dátum objednania: ............................................

 

Podpis objednávateľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ............................................

 

Podrobné informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy sú uvedené na stránke www.kurzy-skolenia.com v sekcii "Všeobecné obchodné podmienky"

 

 

 

V ..........................., dňa ...................