logo edu-land
zákon o dph kurz

Pravidlá fakturácie DPH

Na školení sa dozviete všetko podstatné o správnej fakturácii DPH

Aktuálne termíny

NIE JE TERMÍN
od 9:00 do 13:30 hod.

Cena

42 € (s DPH)
35 € (bez DPH)

Miesto konania

EDU-LAND s.r.o.
Račianska 66
Bratislava

Lektorka

lektroka

Ing. Adriana Gazdová

Odborníčka na účtovníctvo a dane s dlhoročnou praxou v oblasti komplexného vedenia účtovníctva. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Svoje vedomosti odovzdáva už osem rokov ako lektorka kurzov účtovníctva a daní. Poskytuje ekonomické poradenstvo mnohým spoločnostiam a neziskovým organizáciám.

VIAC O LEKTORKE

Na školení sa dozviete všetko podstatné o správnej fakturácii DPH. Nemusíte sa prácne prehrabávať 16 stranami Metodického pokynu k fakturácii a 45 stranami Vysvetliviek k Pravidlám fakturácie DPH (Smernica Rady 2010/45/EÚ) a plus Zákonom o DPH. Všetko sme za Vás urobili, vytiahli sme to podstatné a zapracovali to do tohto školenia.

Z obsahu

 • Kde, v ktorých dokumentoch, nájdeme pravidlá fakturácie DPH.
 • Faktúra – čo zákon o DPH rozumie pod pojmom „faktúra“, ako máme faktúry zabezpečiť, v akej forme môžeme faktúry vyhotoviť, ako nám môže zákazník vyjadriť súhlas na zaslanie elektronickej faktúry a iné.
 • Základné pravidlá fakturácie DPH, ktoré majú uplatňovať osoby povinné vyhotoviť faktúru. Táto časť dáva odpovede na otázky: Pravidlo ktorého členského štátu máme uplatniť? Nášho štátu alebo iného členského štátu? Kedy netreba vyhotoviť faktúru? V tejto časti je najviac príkladov.
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr – najprv jednotné lehoty v rámci EÚ pri cezhraničných dodávkach a potom naše, slovenské. Na jednom z viacerých príkladov je uvedená aj situácia, kedy nie je nutné vyhotoviť faktúru k prijatej platbe pri tuzemských dodaniach. Rovnako v tejto časti získate aj odpoveď na otázku: Máme fakturovať v prípade, keď prijmeme zálohovú platbu z iného členského štátu EÚ?
 • Obsah faktúry – čo všetko má obsahovať faktúra, čo uvedieme na faktúru v prípade oslobodenia od DPH, čo nemusia obsahovať zjednodušené faktúry ako sú bločky z ERP, cestovné lístky. Naopak, čo navyše má obsahovať opravná faktúra – dobropis, ťarchopis.
 • Súhrnná faktúra – čo to je, kedy sa dá využiť v praxi, aké sú obmedzenia. Vysvetlenie je opäť na praktickom príklade.
 • Uchovávanie faktúr – základné lehoty, výnimky. Kto a ako dlho musí uchovávať faktúry podľa zákona o DPH. Táto téma Vám prináša aj dostatok praktických pokynov a zodpovie otázky: Vždy treba preložiť faktúry, ak sú v cudzom jazyku? Ak nám faktúra príde mailom ako príloha pdf – máme uchovávať pdf-ko alebo aj mail?
Školíme v malých skupinách. Maximálna kapacita 20 miest.
Nie je termín. Pozrite si online video školenie Pravidlá fakturácie DPH
Viac informácií →

Popis

Aké pravidlá treba dodržiavať pri fakturácii DPH? Koľko ich existuje? Čo všetko má obsahovať faktúra? Odpovede na tieto otázky a veľa ďalších získate v praktickom školení Pravidlá fakturácie DPH.

Na praktických príkladoch Vás lektorka prevedie:

 • podrobným rozborom ustanovení zákona o DPH o fakturácii,
 • výberom toho najpodstatnejšieho z metodického pokynu k fakturácii,
 • vysvetlením fakturačnej smernice EÚ.

V cene školenia

 • študijné materiály
 • zošit a pero
 • občerstvenie

Program

08:30 - 09:00 prezencia
09:00 - 10:30 školenie I.časť
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 školenie II.časť
12:00 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 školenie III.časť

Čo napísali absolventi

Seminár bol pripravený na veľmi profesionálnej úrovni. Určite absolvovanie seminára môžem iba odporučiť. Ďakujem 🙂
Miriam Kernováabsolventka školenia
So školením som bola spokojná, nakoľko mám aj 7 rokov absolvované vzdelanie s ekonomickým smerom, ale DPH bolo vysvetlené a premietnuté do praxe s ukážkami a príkladmi, teória nestačí. Školiteľka bola velmi príjemná! Dobré priestory aj s občerstvením počas celého dňa.
Bazalikováabsolventka školenia
Prehľadný zrozumitelný výklad. Ochota vysvetliť, podať informácie. Prehľadne spracovaný materiál ku školeniu.
Klimentováabsolventka školenia
Hodnotenie školenia – so známkou výborný.
Kollárováabsolventka školenia

VZDELÁVAJTE SA V POHODLÍ DOMOVA ALEBO KANCELÁRIE.
POZRITE SI VIDEO KURZ PRAVIDLÁ FAKTURÁCIE DPH

5/5 - (11 votes)

Nevyhovuje vám živé školenie?

Vzdelávajte sa v pohodlí domova alebo kancelárie. Stačí pár kliknutí myšou a je to.

VIDEO KURZ PRAVIDLÁ FAKTURÁCIE DPH