logo edu-land
akcia kurzy účtovníctva
kviz1

Kvíz História a súčasnosť účtovníctva

Od ktorého roku existovala určitá forma vedenia účtovných kníh (najmä pre sledovanie pôžičiek v rôznej forme)?

kviz1.1
(Egypt, Grécko, Rím)
Zobraziť nápovedu
Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Od roku 4 500 p. n. l. existovala určitá forma vedenia účtovných kníh (najmä pre sledovanie pôžičiek v rôznej forme). Na zaznamenanie sa robili napríklad zárezy do stromov, ryhy rôznej farby, alebo sa používali morské lastúry, niektorí viazali uzly na šnúrach, používali sa hlinené tabuľky a neskôr papyrusové zvitky.

V ktorom storočí nastal veľký pokrok v účtovníctve?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Veľký pokrok v účtovníctve nastal v období 13. – 14. storočia v Taliansku (rozvoj obchodu, bankovníctva, výroby).

Kto je pokladaný za otca účtovníctva?

kviz1.3
Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Za otca účtovníctva je pokladaný mních, matematik Luca Bartolemes Pacioli (1445-1517), ktorý vydal v Benátkach v roku 1494 knihu: Všetko o aritmetike, geometrii, pomeroch a úmerách.

Doporučujeme

profi účtovník kurz

V ktorej krajine vznikla prvá autorizovaná účtovná organizácia?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Prvá "autorizovaná účtovná organizácia" vznikla v roku 1854 v Edinburghu v Škótsku. Táto organizácia dostala kráľovskú listinu, ktorá by sa dala nazvať "autorizovaný účtovník".

Akým zákonom sa riadi účtovníctvo v Slovenskej republike?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Účtovníctvo v Slovenskej republike sa riadi najmä Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Čo je predmetom účtovníctva?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Doporučujeme

profi účtovník kurz

Aké sústavy účtovníctva uvádza Zákon o účtovníctve?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Aké môže byť účtovné obdobie?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Kde sa zaznamenáva účtovný zápis?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Doporučujeme

profi účtovník kurz

Účtovnou jednotkou sú (zjednodušene povedané):

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Musí účtovná jednotka archivovať účtovné doklady?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Ako môžeme v účtovníctve inak nazvať majetok?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

História účtovníctva
Získali ste menej ako polovicu správnych odpovedí 🙁

result1

Váš výsledok nie je až taký dobrý. Nevadí, teraz ste získali viac informácií a rozšírili ste si obzor.
Získali ste viac ako polovicu správnych odpovedí 🙂

result2

Super, váš výsledok je dobrý. Prajeme vám v súkromnom aj pracovnom živote veľa úspechov.

Zdieľajte svoje výsledky:

5/5 - (3 votes)
edu-land
Zlepšite svoje účtovnícke zručnosti a získajte konkurenčnú výhodu na trhu práce s našimi online účtovnými video kurzami! S našou licenciou na jeden rok máte neobmedzený prístup ku všetkým kurzom a materiálom, ktoré Vám pomôžu stať sa odborníkom v účtovníctve. Dostupné online 24/7.

Zákon o DPH

video kurz zákon o dph

VIDEOKURZ

Tento kurz vám ponúka najnovšie informácie a praktické príklady podľa aktuálneho zákona o DPH. Pomôže vám pochopiť, ako správne postupovať v oblasti dane z pridanej hodnoty a úspešne sa v ňom orientovať.