logo edu-land
akcia kurzy účtovníctva

Značka: účtovník

clanok-25-2

Kto je zodpovedný za účtovníctvo

Účtovníctvo je jedným z kľúčových pilierov podnikateľskej činnosti. Zodpovednosť za jeho vedenie a správnosť je definovaná zákonmi a predpismi, ktoré musia byť striktne dodržiavané. Tento článok sa zameriava na to, kto je podľa slovenských zákonov zodpovedný za účtovníctvo a aké povinnosti a zodpovednosti z toho vyplývajú. Základný právny rámec Hlavným legislatívnym dokumentom upravujúcim účtovníctvo na Slovensku je Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tento zákon...

Celý článok
clanok-24

Prečo je účtovná závierka dôležitá pre majiteľov firiem?

Účtovná závierka je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré majiteľom firiem poskytujú prehľad o finančnom stave ich podnikania. Je to súhrn finančných výkazov, ktoré podávajú komplexný pohľad na ekonomickú situáciu firmy za určité obdobie. Prečo je však účtovná závierka taká dôležitá pre majiteľov firiem? Poďme sa pozrieť na štyri hlavné dôvody: prehľad o finančnom zdraví firmy, plánovanie a rozhodovanie, komunikácia s investormi a bankami a zabezpečenie...

Celý článok
clanok-23

Nová minimálna daň (daňová licencia) pre firmy od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 platí na Slovensku nová legislatíva, ktorá zavádza minimálnu daň pre právnické osoby. Z minulosti ju poznáme ako daňovú licenciu. Čo je minimálna daň (daňová licencia)? Minimálna daň je povinná platba, ktorú musia právnické osoby odvádzať štátu bez ohľadu na to, či dosiahnu zisk alebo nie. Kto bude musieť platiť minimálnu daň? Daňovú licenciu –...

Celý článok
daňové priznanie FO

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023

Daň z príjmov fyzickej osoby PRIPOMIENKA • RÝCHLA INFORMÁCIA Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za každý kalendárny rok v termíne do troch kalendárnych mesiacov po skončení príslušného roka. Podanie možno vykonať na akomkoľvek daňovom úrade, alebo pobočke daňového úradu alebo kontaktnom mieste daňového úradu. Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, ak celkové...

Celý článok
clanok-21

Compliance v účtovníctve

Kľúčové aspekty dodržiavania právnych predpisov V dnešnom dynamickom obchodnom prostredí je dôležité, aby organizácie venovali zvýšenú pozornosť dodržiavaniu právnych predpisov, čo je známe ako compliance. V oblasti účtovníctva sú tieto aspekty kľúčové pre správne fungovanie podniku a zachovanie jeho dôveryhodnosti. V tomto článku sa budeme venovať niektorým dôležitým aspektom udržiavania zákonnosti v oblasti účtovníctva a poskytneme rady, ako predchádzať potenciálnym...

Celý článok