logo edu-land
zákon o dph kurz
clanok-19

Zmeny v platbách poistného od 1.1.2024 – stručný prehľad

Sociálne poistenie

Nové sadzby minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu a nové výšky poistného od 1.1.2024

Od začiatku roku 2024 platia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy, na základe ktorých sa vypočítava príspevok na sociálne poistenie. Pre zamestnávateľov a zamestnancov sa taktiež menia limity pre výpočet poistného od 1. januára 2024.

Nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre výpočet poistného od 1. januára 2024 sú nasledovné:

20232024
Minimálny vymeriavací základ605,50 €652 €
Maximálny vymeriavací základ8 477 €9 128 €

Nové výšky poistného vypočítané z nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov sú nasledovné:

od 1.1.2024povinne poistená SZČOdobrovoľne poistená osoba
Minimálne poistné216,13 €229,17 €
Maximálne poistné3 025,93 €3 208,49 €
kurz mzdového účtovníctva

– – –

Sociálna poisťovňa informuje dotknuté SZČO o týchto zmenách výšky poistného listom alebo prostredníctvom e-schránky v priebehu januára 2024. Dotknuté osoby sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2024 za mesiac január 2024. Preto Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a dobrovoľne poisteným osobám, aby si upravili výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovali si správny variabilný a špecifický symbol pre platbu.

– – –

Maximálne poistné pre zamestnanca a zamestnávateľa je nasledovné:

Maximálne poistné pre zamestnanca je: 858,03 €.
Maximálne poistné pre zamestnávateľa je: 2 300,25 € .

Zdravotné poistenie

Odvody SZČO od 1.1.2024

Minimálny vymeriavací základ je 652 € (vypočítaný ako 50 % z 1 304 € čiže z priemernej mesačnej mzdy z roku 2022 a percentuálna sadzba je 15 %, resp. 7,5 % pre osobu so zdravotným postihnutím).

Odvody SZČO na zdravotné poistenieMinimálny preddavok
SZČO97,80 €
SZČO so zdravotným postihnutím48,90 €
SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (suma môže byť aj menšia ako uvedené minimálne preddavky).Nie je určené

Rekapitulácia odvodov SZČO od 1.1.2024

Sociálna poisťovňa 216,13 €
Zdravotná poisťovňa 97,80 €
– – –
Spolu: 313,93 €
– – –
Poistné nezabudnite uhradiť do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvýkrát za január do 8. februára 2024.

kurz mzdového účtovníctva
5/5 - (3 votes)
edu-land
Zlepšite svoje účtovnícke zručnosti a získajte konkurenčnú výhodu na trhu práce s našimi online účtovnými video kurzami! S našou licenciou na jeden rok máte neobmedzený prístup ku všetkým kurzom a materiálom, ktoré Vám pomôžu stať sa odborníkom v účtovníctve. Dostupné online 24/7.

AKCIA

kurzy účtovníctva

ÚČTOVNÉ VIDEO KURZY